Распоред звоњења

Прва смена

ВремеЧасови и одмори
07:10-07:550. час
07:55-08:00Мали одмор
08:00-08:451. час
08:45-08:50Мали одмор
08:50-09:352. час
09:35-09:55Велики одмор
09:55-10:403. час
10:40-10:45Мали одмор
10:45-11:304. час
11:30-11:40Велики одмор
11:40-12:255. час
12:25-12:30Мали одмор
12:30-13:156. час

Друга смена

ВремеЧасови и одмори
13:10-13:550. час
13:55-14:00Мали одмор
14:00-14:451. час
14:45-14:50Мали одмор
14:50-15:352. час
15:35-15:55Велики одмор
15:55-16:403. час
16:40-16:45Мали одмор
16:45-17:304. час
17:30-17:40Велики одмор
17:40-18:255. час
18:25-18:30Мали одмор
18:30-19:156. час