Спортиста генерације 2019/20.

Основна школа „Свети Сава“ поред образовно-васпитног рада, као своје примарне улоге, настоји да својим ученицима усади љубав према спорту и здравом животу.

Из године у годину ученици наше школе бележе запажене резултате како у појдиначним тако и у екипним спортовима. Свим овим успесима допринос даје велики број ученика у току свог осмогодишњег школовања.

Основна школа „Свети Сава“ традиционално додељује диплому „Спортиста генерације“ ученику који је у току осмогодишњег школовања показао најбоље спортске резултате. Ове године титулу „Спортиста генерације“ равноправно су поделили Теодора Ристић и Марко Драшко.